info@arbete-konst.se

I kroppsorienterad terapi börjar jag med din kropp och de spänningar eller svagheter som finns hos dig. Tyngdpunkten ligger på kroppsövningar och icke verbala metoder för att hitta ord för det du inte har ord för.

I en av sina teorier så säger den österrikiske psykiatern Wilhelm Reich (1897-1957) att vår personlighet och våra känslor finns manifesterat i vår kropp. Spänningar är oftast ouppklarade eller inte uttryckta känslor. .
Kroppsorienterad terapi - när kroppen är din väg

Hans arbete vidareutvecklades senare av den amerikanske psykiatern Alexander Lowen (1910 - 2008).

Wilhelm Reich säger i sin poetiska bok ”Listen little man” - Den enda som kan befria dig från dina bojor är du själv.
I mitt arbete med
personlig utveckling använder jag både verbala och icke verbala metoder . . .
Läs mera . . . .