info@arbete-konst.se

Under dina terapisamtal reflekterar du över din situation, dina relationer, dina känslor, ditt förflutna och din framtid.

Din personliga terapeut ger dig feedback utifrån en empatisk inlevelse och ett utifrån perspektiv.  

Du lär dig att se på dig själv både inifrån ditt hjärta och utifrån med distans.Vilka lärdomar kan du dra av alla de vedermödor, umbäranden, frustrationer och stunder av glädje som du har varit med om?

I vårt arbete med personlig utveckling använder vi både verbala och icke verbala metoder, kroppsövningar . . .

Läs mera . . .
Terapisamtal - när du vill hitta din väg