info@arbete-konst.se

att tillsammans med dig hitta din väg, så du kan uppnå dina privata och professionella mål i livet.
I coaching sätter
du upp ett konkret mål för samtalen och sedan är det
vår gemensamma uppgift
att nå detta mål.


Vår individuella coaching fungerar lika bra per telefon.
För vidare information

När du vill ompröva ditt sätt att handla och leva och hitta din väg.
  
I vårt arbete med personlig utveckling använder vi både verbala och icke verbala metoder, kroppsövningar och metaforer samt myter och berättelser ur ett multikulturellt kulturarv för att skapa en djupare förståelse för olika skeden i livet.

Vi tror inte på en enda saliggörande metod eller teori, för varje människa förhåller sig på sitt personliga sätt till sin livssituation.

Vi är förtrogna med en rad olika metoder och teorier. Vår åsikt är att de kompletterar varandra och de hjälper oss med vår uppgift


Coaching - ett strukturerat samtal som gör skillnad