info@arbete-konst.se

Föreläsningar och workshops

Den kinesiske skådespelarens hemlighet

Varför är en framgångsrik skådespelare framgångsrik? Föreläsning och workshop.


Att leda hövdingarnas arbete

Handledningsgrupper/gruppcoaching för chefer inom konstnärlig verksamhet


leda hövdingar

Sagor
Sagorna är uttryck för människosläktens andliga liv och visdom.


r


Detta kan vi göra för dig som är eller vill bli skådespelare


SALONG
att ge elden vidare

SALONG
”att ge elden vidare

NYHET

För skådespelare

Detta kan vi göra för dig som är eller vill bli skådespelare


Hem

Studio

Personlig utveckling

För arbetslivet

Hälsocoaching

Skådespelarkonst-Teater

Salong

Sagor