info@arbete-konst.se

Det finns en gemensam nämnare i alla våra verktyg - lättheten, skrattet.
Att lära på nytt och överge det gamla är inte alltid lätt. Ett gott skratt över ”världens sorgliga gång och obevekliga ordning” hjälper många en bit på vägen.


En  konstfull utövning.   

Vi får aldrig glömma att arbetet bidrar till vårt underhåll, konsten till vår under-hållning.

Du som chef, arbetsledare eller som före-tagare kan  förena de båda.
Om du kan skapa förutsättningar som möjliggör för dina medarbetare att konst-fullt utöva sin profession, då kommer arbetsglädje, produktivitet, en underbar arbetsmiljö och inte minst hälsa vara en naturlig följd.


Vår Studio har i många år på olika sätt bidragit till att såväl stora organisationer som små företag uppnått detta mål.


I vår Studio kan människors begåvning och talanger få fritt utrymme att växa och utvecklas.

Här kan du hitta ditt personliga förhållningssätt till ditt arbete, till konsten och din hälsa, tre förutsättningar för ett gott liv.
Det vi gör är inget nytt under solen.

I allt vårt arbete använder vi ett dramatiskt perspektiv och i det praktiska arbetet  på golvet blir dramatiska och konstnärliga metoder vårt verktyg.  
Vi har inspirerats av Comedia dell´ Arte-traditionen, av Jesuiternas lärospel, av den chassidiska traditionen och av skådespelarträningen.

En del metoder har vi utvecklat själva, några har vi lånat från kollegor och andra kursgivare.Vår Studio är lika mycket en mötesplats som ett laboratorium

Arbete

Hem

Studio

Personlig utveckling

För arbetslivet

Hälsocoaching

Skådespelarkonst-Teater

Salong

Sagor

Hälsa

Konst

Arbete

Konst

Hälsa