info@arbete-konst.se

Sagor är mänsklighetens äldsta diktning

Sagorna lär ut civilisationens grundläggande normer och värderingar. Utan denna norm-bildning förråas mänskligheten.

De hjälper oss att ta fram det bästa ur män-niskan och ta avstånd från vårt genetiska arv som sitter i  "krokodilhjärnan".
Läs mera . . . .

Sagor är mänsklighetens äldsta diktning
De lär ut den största av alla konster - samlevnadens svåra konst.


Hem

Studio

Personlig utveckling

För arbetslivet

Hälsocoaching

Skådespelarkonst-Teater

Salong

Sagor