info@arbete-konst.se

En adekvat behandling


En adekvat behandling kan vara örtterapi, massage, akupunktur, förändringar i kosten, andnings-övningar med flera.

Resultatet av Rong´s behandlingar, när de är som bäst, är att du lär dig känna igen obalanser i din kropp på ett mycket tidigt stadium. Då har du lärt dig att framöver, när obalanser uppstår, göra åtgärder innan det uppkommer symtom eller mera allvarlig sjukdom uppstår.


Se Världshälsoorganisationens (WHO´s) lista över sjukdomar och åkommor som kan behandlas med akupunktur:


Grovt förenklat kan man säga att den västerländska medicinen betraktar i princip den mänskliga kroppen som en maskin. Så gott som varje del kan repareras respektive ersättas.

Genom det stora antalet sårade som plåstrades om under de senaste två världskrigen och bl.a. de experiment som ”Mengele” gjorde på judiska barn i koncentrationslägren, har de västerländska läkarna fått stora kunskaper och en skicklighet att ersätta och laga skadade delar av kroppen. Denna kunskap är mera ”fältskärarkonst” än läkekonst.

I den kinesiska traditionen däremot ser man den mänskliga kroppen som energier och en del i en större helhet – en del i universum.

Sjukdom uppstår, när de olika energierna som genomströmmar din kropp har varit  i obalans en längre tid. Läkarens uppgift är då att tillsammans med dig åter balansera energierna. Att balansera energierna  är en mycket subtil process och kräver att du lyssnar på din kropp och meddelar Linda QingRong Luo din  reaktion på hennes behandling.Vad menas med hälsocoaching?

Original på engelska

SE SJÄLV: i WHO´s lista nämns även Vaskulär demens (blodkärls demens)
bland förbättringar

blodkärls demens

info@arbete-konst.se