? ? ? ?

Vill du få en inbjudan till nästa salong, så skicka oss ett mail så få du en inbjudan.

Programmet och tiden för nästa salong är inte klart än, men har du en idé eller ett förslag eller kanske vill du själva vara programpunkt på nån av våra salonger, så skrivtill oss:  salong@arbete-konst.se

Under tiden ha en skön sommar.