Vi är förtrogna med en rad olika metoder och teorier. Vår åsikt är att de komplet-terar varandra och de hjälper oss med vår uppgift att tillsammans med dig hitta din väg här i livet.


info@arbete-konst.se

I vårt arbete med personlig utveckling använder vi både verbala och icke verbala metoder, kroppsövningar och metaforer samt myter och berättelser ur ett multikulturellt kulturarv för att skapa en djupare förståelse för olika skeden i livet.
Vi tror inte på en enda saliggörande metod eller teori, för varje människa förhåller sig på sitt personliga sätt till sin livssituation.