Allmänt
 
I mitt arbete med
personlig utveckling använder jag både verbala och icke verbala metoder, kroppsövningar och metaforer samt myter och berättelser ur ett multikulturellt kulturarv för att skapa en djupare förståelse för olika skeden i livet.

Jag tror inte på en enda saliggörande metod eller teori, för varje människa förhåller sig på sitt personliga sätt till sin livssituation.

Jag är förtrogen med en rad olika metoder och teorier. Min åsikt är att de kompletterar varandra och de hjälper mig med min uppgift att tillsammans med dig hitta din väg här i livet.
Augustin Schauermann


info@arbete-konst.se