info@arbete-konst.se

”önskebiografi” har förändrat sig själv genom att beskriva sitt liv på nytt.


Lisbeth Larsson professor i literatur-vetenskap vid Göteborg Universitet har de senaste fyrtio åren gjort djupgående studier hur människan berättar om sig själv och andra och inte minst, hur vi läser och använder de biografiska skildringar som finns. I projektet

”Författarbiografiska fakta och fiktion”

har hon undersökt gränslandet fakta - fiktion.

 

I en intervju i Sveriges Radio
Kulturnytt söndag den 27 november 2011 säger Lisbeth Larsson ordagrant:”Vi tillåter oss att skapa verklighet som blir verklig.


Man kanske är det man framställer sig som.


Jag kanske blir den jag agerar som.

Jag kanske väljer själv?”
I denna övning skriver vi tillsammans slutet på din saga ända in i framtiden.

I likhet med störtloppsåkarna som i tanken går igenom varje sväng, varje avsnitt av loppet i förväg, kommer också du med vår hjälp gå igenom alla utmaningar som ligger framför dig.
Och tillsammans hittar vi de bästa lösningarna.


Många störtloppsåkare gör det gång efter gång inför varje lopp. De kan promenera ner för backen och föreställa sig i förväg hur det kommer att kännas i över hundra kilometer i timmen. (Aktiv imagination kallas det bland annat, men det finns många namn för dessa och liknande tekniker.)

Vi gör upp målbilder och hjälps åt att hitta lösningar att uppnå målen. Genom olika former av simulering kan du känna dig fram vilka mål och vilka lösningsalternativ som fungerar bäst för dig som person. Dessa tekniker har visat sig vara mycket framgångsrik inom många prestationssporter.

Även inom andra områden t ex litteratur har det visat sig att författare till självbiografier som  skrev en


Sagan om ditt liv - gör ditt liv till en saga

Lär dig att se det sagolika i din livshistoria - nu och framöver

Lyssna på programmet - klicka här