Allt detta kan du upptäcka genom att delta i handledning och gruppcoaching tillsammans med en erfaren gruppledare och andra chefer med liknande uppdrag som du har.

Handledare:
Augustin Schauermann
dramatiker, coach, psykodramaterapeut

Att vara chef för konstnärlig personal kräver en mycket speciell ledarstil och en helt annan dramaturgi  - ett helt annat sätt att interagera än det som är brukligt inom näringslivet.


Att leda hövdingarnas arbeteHandledning/gruppcoaching för chefer inom konstnärlig verksamhet