I denna workshop får du praktisera de kinesiska berättarnas metod och Goffmans tankesätt.
Vi undersöker om ett systematiskt iakttagande och en vetenskaplig begreppsvärld kan vara givande för dig och din skådespelarkonst.
 
Föreläsning 90 – 120 minuter

Workshop: åtta deltagare och tio samman-komster.

Vid intresse begär ytterligare information.

info@arbete-konst.se

Via den tyske dramatikern och teater-mannen Bertold Brecht har element från den kinesiska skådespelar- och berättar-konsten blivit en självklar del i det nutida sättet att spela teater.
Brecht har sett den kinesiske skåde-spelaren Mei Lan Fang´s teaterkompani 1935 i Moskva och inspirerades till att - i likhet med kinesisk skådespelar- och berättarkonst - systematisera de gester och uttryck som man rent allmänt i vardagligt berättande är omedveten om.

Den amerikanske sociologen Erving Goffman har gjort liknande försök i sina studier av vardagslivets dramatik.
Den kinesiske skådespelarens hemlighet

Varför är en framgångsrik skådespelare framgångsrik?
Föreläsning och workshop


”Genom iakttagelse får man kunskap, dock är kunskap nödvändig för att kunna iaktta” B. Brecht


Läs mera om kinesisk berättartradition

Läs mera om mannen på bilden