info@arbete-konst.se

Inom den icke manipulativa retoriken  utgår man ifrån att ingen har rätt eller fel. Det finns bara olika sätt att se på världen. Retoriken och argumentationen utvecklar bådas ståndpunkter.Under kursens gång får man lära sig ett antal regler vad man måste låta bli för att inte manipulera motparten. På så sätt lär du dig också att känna igen den manipulativa retoriken och hur du sakligt kan bemöta den.
Denna kurs kan öka det intellektuella kapitalet i varje organisation. Kursen inleds med en novell av den amerikanske författaren Max Shulman.
Många förknippar kurser i retorik och argumentation medDetta kallar vi för manipulativ retorik.


Tyvärr finns det allt för mycket av denna vara på marknaden.


Vi skulle kunna kalla vår kurs för ”icke manipulativ retorik”. Kursen bygger på de gamla grekernas ideal att retorik och argumentation skall utveckla din samtalspartner att tänka klarare och skarpare. Ifrågasättandet skall i själva verket utveckla dennes argument. Likaså som motpartens frågor och påståenden skall utveckla ditt sätt att tänka skarpare.


Retorik och argumentation