info@arbete-konst.se

Betänk att i alla sagor så möter huvudpersonen en del utmaningar och svårigheter som måste övervinnas.
Sagan handlar oftast om hur dessa svårigheter kunde övervinnas.
Betänk att ditt liv är inte slut än. Liksom sagornas hjälte står du inför utmaningar av olika slag.


I denna övning skriver vi tillsammans slutet på din saga ända in i framtiden.

I likhet med störtloppsåkarna som i tanken går igenom varje sväng, varje avsnitt av loppet i förväg, kommer också du med vår hjälp gå igenom alla utmaningar som ligger framför dig. Och tillsammans hittar vi de bästa lösningarna.   Mera......