Under uppbyggnad

Men vill du ha information redan nu, så kan du ta kontakt med oss via


Om du lämnar ditt telefonnummer så ringer vi upp dig och ger dig all den information du vill ha.
(Och lite till.)

info@arbete-konst.se


Gå gärna till

Allmänt om våra utbildningar

och

Teambuilding

så får du en uppfattning om vad som är den gemensamma nämnaren för alla våra utbildningar för företag

info@arbete-konst.se


info@arbete-konst.se

Metod och affärsutveckling i tjänsteföretag