info@arbete-konst.se

Ett team samarbetar inte enbart med att genomföra uppgiften -  ett team i ordets sanna bemärkelse samarbetar också i att gemensamt representera sin yrkesgrupp och sitt företag. Kunden kommer oftast i ett speciellt syfte. Kunden efterfrågar en kompetens som någon i teamet besitter. Det är sällan att denna teammedlem ensam klarar av att utföra sitt uppdrag.
I ett välfungerande team bidrar teammedlemmar inte enbart till att tjänsten utförs rent praktiskt eller mekaniskt. Man hjälper också till att synliggöra för kunden vad den får och i vilken omfattning flera teammedlemmar är involverade i att genomföra uppdraget.

Kommunikation med kunden/klienten är i dagens läge den bästa marknadsföringen man kan åstadkomma och är av avgörande betydelse för att motivera och rättfärdiga det pris man tar för sina tjänster. Konkurrerar man inte med priset utan med kvalitet är det det enda sättet att klara den allt hårdare konkurrensen om kunder, marknads-andelar och kompetent personal.
Del 1 Samarbete

Här går vi igenom alla rutiner och vad som kan göras bättre för att undvika onödiga friktioner och missöden. Alla medarbetare kommer till tals och ger sina synpunkter, förslag och uppmuntras att även komma med klagomål.

Del 2 Teambuilding
Den viktigaste och mest betydelsefulla delen av kursen.

Idag gäller det inte bara att utföra en tjänst, en uppgift. Du står där på golvet, inte bara som representant för dig själv, du är ännu mer representant för ditt företag, för ditt yrke och du är en symbol för uppgiften du skall utföra.


Samarbetsträning och Teambuilding