info@arbete-konst.se

Nu lever vi i en tid där medierna genom sina dokusåpor definierar hur vissa roller skall spelas. Så de flesta har rätt konkreta föreställningar om hur många yrkesgrupper uppträder i givna situationer. Det betyder inte att du behöver förställa dig. Du kan utforma din roll mycket individuellt och konstfullt om du så önskar. Men det finns grund-läggande element som du i princip inte får missa om du vill vara framgångsrik i din kommunikation med din kund/klient. Kursen ger dig alla redskap du behöver för att konstfullt utöva din profession.

Trivs du inte med din yrkesroll, så är kursen ett ypperligt tillfälle att ta reda på orsaken.

Vi spelar alla teater, men till skillnad från skådespelarna så har du som som professionell utövare av ditt yrke en sakkunskap som skådespelaren (eller bedragaren) saknar. Likväl måste du göra intryck och definiera situationen för din kund/klient. Detta sker för det mesta med både verbala och icke-verbala uttrycksmedel, genom utformningen av arbetsplatsen, din klädsel eller andra attribut. På så vis talar du om vem du är, vilken roll du spelar i just denna situation. Djupare sett handlar det också om hur vi befäster våra jag och identiteter i sådana situationer.

Din yrkesroll är inte en materiell sak som du kan ta i besittning och sedan skylta med. Yrkesrollen är ett mönster av ändamålsenliga uppträdanden, sammanhängande, utsmyckade efter din personlighet, men ändå klart artikulerade – verbalt och icke-verbalt.

Oavsett om du utför rollen med lätthet eller tafatt, med medvetenhet eller inte, svekfullt eller uppriktigt och lojalt mot din organisation och dina arbetskamrater.
Allt du gör i en given situation kommer att tolkas som uttryck för den roll du har.
Vad du än gör så kan du aldrig låta bli att överföra intryck.


Du och din yrkesroll i förändring

Att konstfullt utöva sin profession