info@arbete-konst.se

Catwalken och såpoperans tidevarv.


Vi lever i en tid där den yttre ramen och framträdandet blir mer och mer betydelsefullt. Vi kan inte längre bortse ifrån att de flesta yrkesroller består av två delar – sakkunskapen och förmågan att förmedla till kunden/klienten att man har sakkunskapen.

Speciellt inom yrken som producerar tjänster räcker det oftast inte längre med enbart sakkunskap.

Idag krävs det utöver yrkeskunskapen att du kan presentera dig, din organisation, din yrkeskår på ett tilltalande och lättförståeligt sätt. Det krävs också att du kan synliggöra för kunden/klienten vad den får för sina pengar.

Presentationen av dig som person och fackman samt förmågan att synliggöra den tjänst du utför, blir mer och mer betydelsefull, för att inte säga avgörande. Du och ditt företag - din organisation - ni skall kunna hävda er i den allt hårdare konkurrensen om jobben och marknads-andelar.

I allt vårt arbete använder vi ett dramatiskt perspektiv.


Vår teoribildning bygger på de arbeten som utvecklades av Erving Goffman under mitten av förra seklet.
Goffman var professor i antropologi och sociologi vid universitetet i Pennsylvania. Han introducerade ett sociologisk perspektiv som använder teaterföreställ-ningens terminologi.

Goffmans teorier i kombination med våra dramatiska och konstnärliga metoder är ett utmärkt redskap för många yrkes-grupper att undersöka, finslipa och utveckla det som är avgörande i samspelet med kunder/klienter.Allmänt om våra personalutbildningar